Університет Туган-Барановського інформує: студентський науковий клуб «Європейський Союз у 21 столітті»

В рамках реалізації Університетом Туган-Барановського проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules European values: sustainable development, economic security and civilization imperatives (101127413 — EVSDESCI) (Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи) з лютого місяця 2024 р. розпочинає свою діяльність Студентський науковий клуб «Європейський Союз у 21 столітті».

Головною метою започаткування діяльності клубу є створення платформи для обміну знаннями між здобувачами вищої освіти та викладачами з найбільш актуальних питань у сфері європейської інтеграції, а також наукове консультування та наставництво студентів у питаннях, пов’язаних з європейською інтеграцією.

Тематичні напрямки студентського наукового клубу:

1. Європейський Союз у 21 столітті: досягнення та виклики.

2. Механізми функціонування інституційної системи ЄС.

3. Цивілізаційні детермінанти розвитку євроінтеграційних процесів.

4. Організаційно-правові механізми реалізації Угоди про асоціацію.

5. Міграційна політика ЄС: виклики та уроки для України.

6. Механізми та інструменти реалізації галузевої політики ЄС.

7. Європейська політика сусідства.

Цільові групи: школярі, здобувачі вищої освіти.

Задля отримання більш детальної інформації запрошуємо звертатися до викладачів кафедри економіки та туризму Університету Туган-Барановського.

22 разів прочитано