Університет Туган-Барановського інформує: онлайн-лекція в рамках курсу підвищення кваліфікації

Онлайн лекція в рамках курсу  підвищення кваліфікації за програмою  «Інноваційні практики організації освітньої діяльності: гнучке навчання у вищій освіті»

19.06.2023 доцентом кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правих дисциплін Ганною Удовіченко була проведена онлайн лекція в рамках курсу  підвищення кваліфікації за програмою   «Інноваційні практики організації освітньої діяльності: гнучке навчання у вищій освіті». Було розглянуто особливості сучасних тенденцій розвитку вищої професійної освіти, які обумовлюють необхідність підготовки конкурентоспроможного, професійно компетентного фахівця, який відповідає вимогам сучасної соціокультурної, освітньої та інформаційної ситуації. Вирішення цих завдань пов’язане не просто з модернізацією процесу навчання, але, в першу чергу, з інноваційними перетвореннями, спрямованими  на створення умов формування і розвитку цілісної, творчої, вільної особистості, здатної до соціалізації, адаптації й самореалізації в суспільстві, а також розкритті суті інноваційних підходів у навчальному процесі та врахуванні основних компонентів впливу на їх реалізацію.

189 разів прочитано