Семінар «Інтелектуальна підсистема керування працездатністю холодильних машин АСУТП промислових холодильників» в Університеті Туган-Барановського

Проведення наукового семінару «Інтелектуальна підсистема керування працездатністю холодильних машин АСУТП промислових холодильників» відбулося 17 листопада 2023 року із залученням директора ПП «Преміум СНЕК» Ободенко В.М.

Семінар відвідали студенти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв», студенти спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», першого (бакалаврського) рівня ОП «Холодильні машини і установки», викладачі кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання: Омельченко О.В., Цвіркун Л.О., Гончаренко В.А., Перекрест В.В.

Організатор семінару, д.т.н., проф. Хорольський В.П., зазначив, що однією із актуальних проблем сьогодення є пошук найбільш раціональних методів забезпечення необхідного рівня працездатності та безпечності діючих і проєктних аміачних холодильних установок промислових холодильників. Використання на аміачних холодильних установках систем автоматичного захисту холодильного обладнання промислових холодильників, які зупиняють електродвигуни компресорів при виникненні аварійних ситуацій, не забезпечують працездатність холодильних машин, а отже, і оптимізацію режимів роботи холодильних камер промислових холодильників. Ці питання вимагають розробки методів ідентифікації передаварійних ситуацій на аміачних холодильних установках, а, отже, ці питання є актуальними і своєчасними.

З доповіддю виступив директор ПП «Преміум СНЕК» Ободенко В.М. Приділив увагу особливостям удосконалення способів оптимізації параметрів технологічного процесу холодозабезпечення холодильних камер промислових холодильників в складі інтелектуальної системи керування холодильними машинами, що відрізняється від існуючих аналогів більшою швидкістю збіжності за рахунок застосування нейромережевих систем керування аміачними холодильними установками і системами заморожування продукції в холодильних камерах промислових холодильників. Запропоновано АСУТП промислового холодильника з підсистемою розпізнавання аварійних ситуацій і аварій з вирішенням задач їх ідентифікації в режимі реального часу має наступні функціональні переваги: швидкодію алгоритмів розпізнавання аварійних ситуацій та захисту обладнання від аварій; можливість візуалізації аварійних ситуацій оператора-технолога в реальному масштабі часу та надання рекомендації оперативному персоналу щодо прискорення їх подолання. З доповідями виступили студенти: Расчехмаров І.В (ГМБ-22М), Ларін О.О. (гр. ГМБ-22М), Соколовський О.О. (гр. ГМБ-22М), Гаврилов О.О. (гр. ГМБ-20), Пронькін Ю.В. (гр. ЕМБ-22), Павленко С.В. (гр. ЕМБ-20).

97 разів прочитано