Семінар «Автоматизоване управління процесом сортування картоплі із використанням системи машинного зору» в Університеті Туган-Барановського

Проведення наукового семінару «Автоматизоване управління процесом сортування картоплі із використанням системи машинного зору» відбулося 20 жовтня 2023 року із залученням головного інженера ПП «Преміум СНЕК» Саковського А.А. для студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 142 «Енергетичне машинобудування».

Семінар відвідали студенти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв», студенти спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», першого (бакалаврського) рівня ОП «Холодильні машини і установки», викладачі кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання: Омельченко О.В., Хорольський В.П., Гончаренко В.А., Перекрест В.В.

Організатор семінару, Цвіркун Л.О., акцентувала увагу на тому, що серед усіх найважливіших характеристик за якими здійснюється процес сортування картоплі є її форма, оскільки пошкодження та порізи під час збору врожаю та обробки додають додаткові типи форм. Розглянула методи сортування картоплі на основі застосування систем машинного зору, які уможливлюють розпізнавання не лише зовнішніх дефектів (зелена шкіра, паростки, механічні травми), а й внутрішніх дефектів (чорне серце, водяне ядро, пошкодження морозом, внутрішні порожнини).

З доповіддю виступив головний інженер ПП «Преміум СНЕК» Саковського А.А. Приділено увагу різним аспектам, пов’язаним із застосування системи візуального контролю потоку картоплі на сортувальному пристрої із використанням технічних засобів та технологій цифрової обробки зображень. Запропоновано автоматизоване управління процесом сортування картоплі на основі регулярності форми під час транспортування на сортувальному пристрої із швидкими алгоритми аналізу форми картоплі на основі систем машинного зору, здатної виявляти картоплю, яка не відповідає заданим формам, задля вилучення із загального потоку. З доповідями виступили студенти: Груньковський В.О. (ГМБ-23м), Шкільна Ю.С. (ГМБ-22м), Соколовський О.О. (ГМБ-22м), Шилін А.С. (гр. ГМБ-21), Лученчин М.С. (гр. ГМБ-20), Корінь К.О. (ГМБ-22) та інші.

85 разів прочитано