Результати опитування випускників освітньо-професійної програми «Економіка трансформацій»

За результатами опитування випускників освітньо-професійної програми «Економіка трансформацій» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти установлено, що:

80% випускників, які взяли участь у опитуванні,

при виборі професії звертали увагу на такі фактори, як: гідна зарплата в майбутньому; можливість кар’єрного зростання; перспективи працевлаштування; поради батьків та особисте розуміння привабливості майбутньої професії;

зазначили, що вони змогли працевлаштуватися протягом тижня після закінчення закладу вищої освіти, вони не планують в майбутньому змінювати місце роботи – повністю задоволені місцем роботи; скоріше задоволені своїм рівнем заробітної плати;

залишилися задоволеними рівнем своєї практичної підготовки після закінчення навчального закладу;

60% випускників, які взяли участь у опитуванні,

вважає, що їх професія є затребуваною на ринку праці;

знайшли своє перше робоче місце через інтернет;

40% випускників, які взяли участь у опитуванні,

працює за спеціальністю;

після закінчення закладу вищої освіти змогли працевлаштуватися в міжнародній корпорації; 40% – в малому та середньому підприємництві.

Результати опитування здобувачів ОПП Економіка трансформацій були розглянуті на засіданні кафедри економіки та туризму, було прийнято рішення: 1) результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома; 2) забезпечити підтримку контакту із випускниками та відслідковувати їх кар’єрний шлях; 3) запрошувати випускників, які працюють за спеціальністю для проведення відкритих лекцій, вебінарів, майстер-класів тощо.

9 разів прочитано