Результати опитування випускників освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес»

За результатами опитування випускників освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти установлено, що:

100% випускників, які взяли участь у опитуванні,

зазначили, що вони змогли працевлаштуватися протягом тижня після закінчення закладу вищої освіти, вони не планують в майбутньому змінювати місце роботи – повністю задоволені місцем роботи; скоріше задоволені своїм рівнем заробітної плати;

залишилися задоволеними рівнем своєї практичної підготовки після закінчення навчального закладу;

67% випускників, які взяли участь у опитуванні,

при виборі професії звертали увагу на такі фактори, як: гідна зарплата в майбутньому; можливість кар’єрного зростання; перспективи працевлаштування; поради батьків та особисте розуміння привабливості майбутньої професії;

вважає, що їх професія є затребуваною на ринку праці;

знайшли своє перше робоче місце через інтернет;

33% випускників, які взяли участь у опитуванні, працює за спеціальністю.

Результати опитування здобувачів ОПП Міжнародний бізнес були розглянуті на засіданні кафедри економіки та туризму, було прийнято рішення: 1) результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома; 2) забезпечити підтримку контакту із випускниками та відслідковувати їх кар’єрний шлях; 3) запрошувати випускників, які працюють за спеціальністю для проведення відкритих лекцій, вебінарів, майстер-класів тощо.

 

 

12 разів прочитано