Про результати опитування за анкетою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 25.09.2023 р. по 30.09.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Виходячи з середніх оцінок, опитані здобувачі вищої освіти високо (на рівні 5) оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження;

– рівень Вашої обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо);

– рівень Вашої обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни;

– рівень Вашої обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати;

– рівень Вашої обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати.

Виходячи з середніх оцінок, опитані здобувачі вищої освіти високо (на рівні 4,5) оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

– графік організації навчального процесу;

– розклад занять;

– навчальний план;

– індивідуальний план;

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо);

– доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу

– оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять.

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін.

Жоден з аспектів навчального навантаження не отримав від здобувачів ВО оцінку нижчу за 4,5.

В цілому можна зробити висновок, що опитані здобувачі вищої освіти загалом задоволені цією стороною навчання, оскільки переважають оцінки «4,5». Жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не надав пропозицій щодо покращення навчального навантаження.

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження свідчить, що здобувачі ВО оцінили обсяг навчального навантаження як оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань

відповідає потребам здобувачів ВО, а кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення про необхідність гаранту освітньої програми вжити заходів із додаткового інформування здобувачів вищої освіти на початку навчального року щодо питань, пов’язаних з навчальним навантаженням (до кого звертатись, з яких питань тощо).

12 разів прочитано