Про результати опитування за анкетою SQ_3 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_3 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 18.09.2023 р. по 22.09.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Результати анкетування свідчать про високий рівень задоволеності здобувачів, разом з тим, серед пропозицій щодо покращення практичної підготовки було запропоновано розширити перелік баз практики.

За результатами анкетування встановлено, що:

– найбільш поширеними відповідями здобувачів вищої освіти на пропозицію оцінити оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії було надано відповідь «досягнуто повністю» та «скоріше досягнуто» (67%);

– розподіл відповідей за критерієм «Формування, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах на базі знань, одержаних в Університеті» свідчить, що 84% анкетованих вважають повністю і скоріше досягнутими відповідні уміння та навички;

– 84% респондентів відповіли, що ними повністю досягнуто виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності;

– 100% опитуваних зазначило, що їм не доводилось стикатися з недостатністю отриманих в ході навчання в Університеті знань на практиці;

– 67% здобувачів ВО зазначило, що вони не стикалися з недоліками в організації практики та поганим ставленням представників бази практики;

– 67% респондентів відповіли, що їм не доводилось стикатися з обмеженням у доступі до необхідних для виконання завдань практики інформації;

– у 84% студентів труднощі у підготовці звітної документації не виникли;

– 84% опитуваних здобувачів ВО не відчули відсутність допомоги керівника від бази практики та обмеження у доступі до методичного забезпечення практичної підготовки;

– взаємодію з керівником практики від університету за шкалою від 1 до 10, де «1» – «повністю не задоволена(ний), «10» – «повністю задоволена(ний)» 67% здобувачів оцінило на «10» балів, 33% оцінило на «3» бали;

– взаємодію з керівником практики від підприємства за шкалою від 1 до 10, де «1» – «повністю не задоволена(ний), «10» – «повністю задоволена(ний)» 34% здобувачів оцінило на «10» балів; 33% здобувачів оцінило на «8» балів; 33% здобувачів оцінило на «5» балів;

– 50% опитуваних студентів задоволені тривалістю практики для досягнення її цілей та завдань, 50% респондентів вважають, що термін практики необхідно подовжити;

– найбільш поширеними твердженнями щодо практики, які обрали здобувачі були: «на практиці я переконався (переконалась) у правильності вибору професії», «завдяки практиці я отримав (отримала) знання та навички, необхідні для майбутньої роботи за фахом», «практика показала, що я можу самостійно виконувати більшість робочих завдань»;

– 17% студентів на питання «Чи хотіли б Ви проходити практику в цій організації (на цьому підприємстві) ще раз?» відповіли «так», 83% здобувачів ВО в якості відповіді зазначили «важко відповісти».

Щодо пропозиції з покращення практичної підготовки, у здобувачів найбільш поширеними є твердження «Створити практику на рік або на 3 місяці на реальній роботі за фахом», «Пропозиції відсутні. Практична підготовка достатня».

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення надалі здійснювати заходи з поліпшення взаємодії з базами практики, щоб підвищити рівень задоволеності здобувачів проходженням практики. Проте, відзначений вплив дії воєнного стану на можливості якісного проходження практики здобувачами внаслідок обмеженості доступу до виконкомів районних у місті рад.

12 разів прочитано