Про результати опитування за анкетою SQ_2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін»

Результати опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, проведеного 18.09-22.09.2023 свідчать про високу задоволеність здобувачів ВО переліком запропонованих дисциплін вільного вибору та зрозумілість процедури вибору дисциплін.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів зазначили, що їм важлива або скоріш важлива можливість самостійного вибору дисциплін;

– 86% здобувачів обізнані про можливість вибору навчальних дисциплін та не мають потреби отримувати додаткову інформацію про можливість їх вибору;

– 14% респондентів орієнтуються лише на власну думку при виборі дисциплін вільного вибору, і 86% здобувачів ВО зверталися за консультацією до завідувача кафедри, директора ННІ та враховували думку викладачів;

– при відповіді на запитання: «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?» 44% опитуваних відповіло, що орієнтуються на думку керівника освітньої програми, 14% – вважають корисними консультацію завідувача кафедри, 28% – консультацію директора ННІ;

– 100% здобувачів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору та кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру;

– 57% респондентів зазначила, що їх повністю задовольняє процедура вибору дисциплін вільного вибору, 29% відповіло «скоріше задовольняє», 14% відзначили, що їм «важко відповісти». Разом з тим, пропозицій щодо удосконалення процедури вибору дисциплін не було надано;

– оцінюючи значущість критеріїв, які здобувачі ВО використовують при виборі дисциплін вільного вибору («1» – «не має значення», а «5» – «дуже важливий») найбільш суттєвими виявилися критерії: «Практична спрямованість дисципліни» (100% респондентів), «Викладач, який буде вести дисципліну» (86% респондентів), «Безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією» (100% респондентів).

На питання «Які дисципліни Ви хотіли б додати до переліку дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки?», «Які дисципліни Ви хотіли б додати до переліку дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки?» респонденти відповідь не надали.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняті наступні рішення:

1) гаранту ОП «Місцеві фінанси» посилити рівень інформованості здобувачів ВО, що навчаються на даній ОП, про процедуру вибору дисциплін і процес реалізації індивідуальної освітньої траєкторії шляхом проведення загальних зборів здобувачів на ОП на початку навчального року;

2) гаранту ОП «Місцеві фінанси» організувати постійні консультації для здобувачів ВО, що навчаються на даній ОП, з метою окреслення переваг тих дисциплін, які пропонуються на вибір;

3) НПП продовжити позитивний досвід забезпечення практичної спрямованості дисциплін, що викладаються на освітній програмі.

12 разів прочитано