Про результати опитування за анкетою SQ_14 «Опитування випускників Університету щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування»

Результати опитування випускників ОП «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування свідчать про високу задоволеність випускників обраною освітньою програмою і можливостями працевлаштування після закінчення Університету. 100% респондентів безпосередньо працюють за обраною спеціальністю і відзначають високу затребуваність обраної ними професії на ринку праці. Більшість випускників ОП «Облік і оподаткування» (67%) задоволені рівнем власної практичної підготовки після навчання, 100% респондентів відмітили, що у термін до 3-х місяців вони успішно працевлаштувалися. Саме університет у 100% опитаних надав можливість отримати керівну посаду та бути задоволеними рівнем заробітної плати.

Результати анкетування було розглянуто на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування (протокол №8 від 14.02.2024) і прийняті наступні рішення:

1) надалі здійснювати заходи з поліпшення взаємодії з базами практики, задля підтримки високого рівня задоволеності здобувачів проходженням практики і рівнем практичної підготовки;

2) НПП продовжити позитивний досвід забезпечення практичної спрямованості дисциплін, що викладаються на освітній програмі.

10 разів прочитано