Про результати опитування за анкетою SQ_13 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Результати опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо перегляду ОП, проведеного з 23.10.2023 р. по 27.10.2023 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності освітньою програмою. Опитування було проведено із використанням сервісу Microsoft Forms. Здобувачам було запропоновано оцінити освітню програму, за якою вони навчаються за 25 критеріями.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 50% опитуваних здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти повністю задовольняють компоненти освітньої програма (ОП), за якою вони навчаються, вважають, що ОП відповідає їх потребам та сучасним потребам суспільства, сприяє їх особистісному розвитку, проте 50% вважають, що зміни потрібні, але за умов обґрунтування;

– 100% вважають, що необхідність перегляду ОП, може бути викликана наявністю найновіших досліджень, зміною вимог ринку праці та внаслідок опитування роботодавців;

– 100% респондентів визначили, що ОП, за якою вони здобувають освіту, на «відмінно» формує академічні знання та навички;

– за результатами опитування, можна побачити, що важливими, для перегляду ОП, здобувачі ОП не вважають: не цікавість ОП та застарілість;

– основною причиною для перегляду переліку обов’язкових дисциплін на ОП 100% респондентів визначають «необхідність удосконалення ОП»;

– 75% опитуваних здобувачів ОП вважають перелік вибіркових дисциплін за ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня не потребує перегляду;

– результати опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня, стосовно наявної форма атестації за ОП, яка відповідає Стандарту вищої освіти, та їх бажанню внести зміни до форм атестації, показали, що 75% респондентів впевнені, що форми атестації, наявні в ОП, достатні для визначення їх кваліфікації;

– 100% опитуваних здобувачів висловили думку, що графіку організації навчального процесу за ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану;

– на думку 100% опитуваних здобувачів ОП навчальний план за їх ОП повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників, а форми викладання за ОП не потребують перегляду;

– 100% опитуваних здобувачів ОП вважають, що інтелектуальні та матеріально-технічні ресурси Університету достатні для досягнення цілей за вашою ОП, вони відповідають цілям ОП та формам навчання і викладання;

– 75% опитуваних респондентів вважають, що ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня є «Сучасною та затребуваною», відповідно 25% вважає її «Достатньою для працевлаштування».

У відкритому питанні, серед пропозиції, які були висунуті опитуваними здобувачами за ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня, щодо удосконалення освітньої програми здобувачами було запропоновано наступні варіанти: «усе влаштовує», «усе чудово», «пропозицій немає».

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення постійно доводити до здобувачів ОП «Місцеві фінанси» перед початком проведення on-line опитування важливість їх участі у процедурах перегляду ОП.

11 разів прочитано