Про результати опитування випускників ОП «Місцеві фінанси» за анкетою SQ_14 «Опитування випускників Університету щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування»

Результати опитування випускників ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування свідчать про високу задоволеність випускників обраною освітньою програмою і можливостями працевлаштування після закінчення Університету. 100% опитаних випускників відзначають високу затребуваність обраної ними професії на ринку праці і 63% респондентів безпосередньо працюють за обраною спеціальністю. 100% випускників ОП «Місцеві фінанси» задоволені рівнем власної практичної підготовки після навчання, що дозволило їм у термін до 3-х місяців успішно працевлаштуватися і 63% респондентів не планують в майбутньому змінювати місце роботи. Саме університет у 88% опитаних сформував навички пошуку роботи, складання резюме та поводження під час співбесіди, оскільки це входило до основної програми навчання.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняті наступні рішення:

1) надалі здійснювати заходи з поліпшення взаємодії з базами практики, задля підтримки високого рівня задоволеності здобувачів проходженням практики і рівнем практичної підготовки;

2) НПП продовжити позитивний досвід забезпечення практичної спрямованості дисциплін, що викладаються на освітній програмі.

13 разів прочитано