Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування у період 18.09.2023-22.09.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Усі респонденти зазначили, що їм відомо про можливість вибору навчальних дисциплін. На питання «Як Ви дізнаєтеся про перелік та зміст дисциплін вільного вибору?» всі 100% опитаних зазначили, що «Інформація міститься на сайті» або «Інформація міститься на сайті кафедри».

Аналіз відповідей на питання на запитання «За чиїми консультаціями при виборі дисциплін вільного вибору Ви звертались?» свідчить, що здобувачі ВО за консультаціями звертаються до гаранта ОП (43%), викладачів курсів (43%), 14% опитаних опираються на власну думку.

Відповідаючи на питання «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?», 57% всіх респондентів визнають, що найбільш корисними видалися консультації гаранта ОП, 43% – викладачів, але при цьому, вони зазначили, що остаточний вибір приймали тільки спираючись на власну думку про доцільність/недоцільність вивчення певної дисципліни.

Відповіді на питання «Чиї поради Ви враховуєте при виборі навчальних дисциплін?» розподілилися наступним чином: викладачів – 45 %, викладачів та батьків – 30%, враховую тільки власну думку – 25 %. При цьому на питання «Чи є важливою для Вас особисто можливість самостійного вибору дисциплін?» всі респонденти відповіли «так».

При виборі дисциплін вільного вибору опитані здобувачів вищої освіти звертають увагу на практичну спрямованість дисципліни (оцінка «4,7»), безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією (оцінка «5») та спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії (оцінка «4,3»). Найменш значущі чинники – назва дисципліни (4), викладач (4), її «легкість» (4).

Опитані здобувачі вищої освіти переважно задоволені переліком запропонованих дисциплін вільного вибору: 75% відповіли «повністю задовольняє», 25% – «скоріше задовольняє». Усі опитані зазначили, що їх влаштовує кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру. Пропозицій щодо включення дисциплін до переліку дисциплін вільного вибору циклу загальної чи професійної підготовки респондентами не надано. На питання «Наскільки особисто Вас задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору?» 100% опитаних зазначили, що процедура задовольняє повністю. На питання «Як, на Вашу думку, можна удосконалити процедуру вибору дисциплін?» пропозицій з боку здобувачів не надавалося.

Респонденти продемонстрували високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету (іноземна мова; з креативного мислення).

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №4 від 16.10.2023 р.) запропоновано: організовувати консультації здобувачів ВО для надання додаткової інформації, роз’яснення проблемних питань щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії та особливості вибору навчальних дисциплін (гарант, зав. кафедри, директор НІІ); додатково інформувати здобувачів вищої освіти про сертифіковані курси Університету, їх перелік, переваги, зв’язок із сучасними вимогами ринку праці тощо (викладачі, гарант, зав. кафедри).

12 разів прочитано