Опитування випускників, які навчалися на освітньо-професійній програмі «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти

В опитуванні випускників щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування за анкетою форми SQ_14 взяли участь 100% випускників освітньої програми «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Опитування випускників проводилось у онлайн-форматі 09.02.2024 р. – 13.02.2024 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

33,3 % опитуваних орієнтувалися на особисту думку при виборі майбутньої професії, 33,3% – на поради друзів, 33,3% – важко відповісти. 67% опитаних вважають, що обрана професія затребувана на ринку праці, 33% – важко відповісти. 67% респондентів знайшли своє перше робоче місце за порадою друзів, 33% – через Інтернет.

67% учасників анкетного опитування працюють за спеціальністю. 33,3% опитаних зазначили, що ДонНУЕТ забезпечив формування у них навичок пошуку роботи, складання резюме та поводження під час співбесіди (це входило до основної програми навчання), 33,3% опитаних випускників зазначили, що ці заняття проводилися запрошеними фахівцями, 33,3% – важко відповісти. 33,3% респондентів не довелося навчатися або перенавчатися новим знанням під час вступу до роботи, іншим довелося це робити протягом одного місяця (33,3%) та протягом 2-3 місяців (33,3%).

Що стосується задоволення опитуваних рівнем своєї практичної підготовки після закінчення ДонНУЕТ, то 75% респондентів були повністю задоволені або скоріше задоволені, 14% – важко відповісти. 33,33 % опитаних вдалося заснувати власний бізнес, 33,3% – на середньому підприємстві та 33,3% – у фізичної особи-підприємця. 33% працевлаштувалися протягом тижня, 67% – протягом 2 до 3 місяців.

33,3% опитаним вдалося працевлаштуватися керівниками середньої ланки, а 33,3% – робітниками або рядовими службовцями, 33,3% – очолити власний бізнес. 33,3% повністю задоволені місцем роботи, 33,3% – бажають змінити місце роботи, 33,3% – важко відповісти. 67% опитаних повністю й скоріше задоволені рівнем заробітної плати, 33% – не задоволені.

Що труднощів, з якими стикалися випускники при пошуку роботи, то 33,3% респондентів відзначили легкість пошуку роботи, 33,3% – зазначили відсутність досвіду.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано: продовжувати регулярне співробітництво з роботодавцями з метою розвитку кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування для майбутніх випускників ОП «Антисипативне управління бізнесом»; продовжити проведення заходів щодо формування у здобувачів навичок пошуку роботи, складання резюме та поводження під час співбесіди (дирекція, гарант, завідувач кафедри).

10 разів прочитано