Опитування випускників, які навчалися на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

В опитуванні випускників щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування за анкетою форми SQ_14 взяли участь 86 % випускників освітньої програми «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології». Опитування випускників проводилось у онлайн-форматі 09.02.2024 р. – 13.02.2024 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

87 % опитуваних орієнтувалися на особисту думку при виборі майбутньої професії та вважають, що обрана професія затребувана на ринку праці. 27 % респондентів знайшли своє перше робоче місце за порадою друзів, 20 % – через Інтернет, 13 % – через центр зайнятості, по 7 % відповідно – за допомогою батьків / випадково / за допомогою кадрового агентства / працевлаштування вже було на момент вступу до університету, а 12 % не відповіли на це питання.

87 % учасників анкетного опитування працюють за спеціальністю та зазначили, що ДонНУЕТ забезпечив формування у них навичок пошуку роботи, складання резюме та поводження під час співбесіди (це входило до основної програми навчання). 40 % респондентів не довелося навчатися або перенавчатися новим знанням під час вступу до роботи, іншим довелося це робити протягом одного тижня (40 %) та протягом одного місяця (20 %).

Що стосується задоволення опитуваних рівнем своєї практичної підготовки після закінчення ДонНУЕТ, то 93 % респондентів були повністю задоволені або скоріше задоволені, та тільки 7 % було важко відповісти. Третині опитуваних (34 %) довелося працевлаштуватися у вітчизняній корпорації, іншим у рівних долях – на середньому підприємстві / на малому підприємстві / у фізичної особи-підприємця / в міжнародній корпорації. 73 % працевлаштувалися протягом тижня, 14 % – протягом місяця та по 6,5 % відповідно – протягом до 3 місяців та більше ніж 6 місяців.

Таблиця 1 – Результати опитування випускників щодо швидкості знайдення робочого місця

50 % опитаним вдалося працевлаштуватися керівниками середньої ланки, 30 % – керівниками вищої ланки, а 20 % – робітниками або рядовими службовцями. Переважна більшість респондентів (73 %) повністю задоволена або скоріше задоволена своїм місцем роботи та їх повністю задовольняє й скоріше задовольняє рівень заробітної плати.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано продовжувати регулярне співробітництво з роботодавцями з метою розвитку кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування для майбутніх випускників ОП «Ресторанні технології»; підтримувати освітню програму в актуальному стані, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці та очікуванням роботодавців (гарант, зав. кафедри, викладачі).

10 разів прочитано