Опитування випускників, які навчалися на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти

В опитуванні випускників щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування за анкетою форми SQ_14 взяли участь 87,5% випускників освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанний бізнес». Опитування випускників проводилось у онлайн-форматі 09.02.2024 р. – 13.02.2024 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

86 % опитуваних орієнтувалися на особисту думку при виборі майбутньої професії, 14% – на поради друзів. 86% опитаних вважають, що обрана професія затребувана на ринку праці, 14% – затребувана у регіоні здобувача. 42 % респондентів знайшли своє перше робоче місце за порадою друзів, 28% – через Інтернет, 14 % – через центр зайнятості, 14% відповідно – за допомогою викладачів ДонНУЕТ.

57% учасників анкетного опитування працюють за спеціальністю та зазначили, що ДонНУЕТ забезпечив формування у них навичок пошуку роботи, складання резюме та поводження під час співбесіди (це входило до основної програми навчання), 15% опитаних випускників зазначили, що ці заняття проводилися запрошеними фахівцями, 28% зазначили, що таких занять не було. 28% респондентів не довелося навчатися або перенавчатися новим знанням під час вступу до роботи, іншим довелося це робити протягом одного тижня (14%), протягом одного місяця (14%) та протягом 2-3 місяців (28%).

Що стосується задоволення опитуваних рівнем своєї практичної підготовки після закінчення ДонНУЕТ, то 57% респондентів були повністю задоволені, 43% скоріше задоволені. 14 % опитаних вдалося працевлаштуватися у міжнародній корпорації, 28% – у вітчизняній корпорації, іншим 44% – на середньому підприємстві та 14% – у фізичної особи-підприємця. 28 % працевлаштувалися протягом тижня, 43 % – протягом місяця та 14 % відповідно – протягом 2 до 3 місяців.

72% опитаним вдалося працевлаштуватися керівниками середньої ланки, а 28 % – робітниками або рядовими службовцями. Переважна більшість респондентів (43%) повністю задоволена або скоріше задоволена своїм місцем роботи, 14% – бажають змінити місце роботи, 29% – важко відповісти, 14% – скоріше незадоволена. 57% опитаних повністю й скоріше задоволені рівнем заробітної плати, 43% – не задоволені.

Що труднощів, з якими стикалися випускники при пошуку роботи, то 29% респондентів відзначили легкість пошуку роботи, 57% – зазначили відсутність досвіду, 14% – недостатність професійних знань і навичок.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано: продовжувати регулярне співробітництво з роботодавцями з метою розвитку кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування для майбутніх випускників ОП «Готельно-ресторанний бізнес»; продовжити проведення заходів щодо формування у здобувачів навичок пошуку роботи, складання резюме та поводження під час співбесіди (дирекція, гарант, завідувач кафедри).

10 разів прочитано