Навчальний візит команди проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules Університету Туган-Барановського до Лодзького університету

У межах реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» (101127413 – EVSDESCI) представники Університету Туган-Барановського відвідали Лодзький університет, Інститут міської географії, туристичних досліджень та геоінформації, Польща (University of Lodz, Institute of Urban Geography, Tourism Studies and Geoinformation). Навчальний візит відбувся у межах підготовчого етапу робочого плану реалізації проєкту, за результатами якого було визначено напрями спільних наукових досліджень; ознайомлено з інноваційними методами викладання, навчання та використання цифрових технологій; здійснено роботу з репозитарієм університету та фондом бібліотеки; ознайомлено зі структурою та змістом освітніх програм Інституту; досліджено сучасні підходи організації інклюзивного освітнього простору; вивчено досвід сталого постіндустріального розвитку м. Лодзь, а також навчальних та наукових матеріалів з цієї проблематики.

У ході візиту відбулись зустрічі представників Університету Туган-Барановського, а саме: професора Чернеги О.Б., професора Кожухової Т.В., професора Горіної Г.О. з директором Інституту міської географії, туристичних досліджень та геоінформації Богданом Влодарчиком, заступником директора з науки Євою Шафранською, професором Івоною Яжджевською, доктором Йоанною Ковальчик-Аньол, доктором Юстиною Мокрас-Грабовською.

За підсумками візиту було досягнуто домовленість щодо укладання меморандуму про співпрацю між Університетом Туган-Барановського та Лодзьким університетом.

192 разів прочитано