Майстер-клас на тему «Розробка та впровадження системи менеджменту організацій» в Університеті Туган-Барановського

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського анонсує : майстер-клас на тему

«Розробка та впровадження системи менеджменту організацій»

Спікер Юрій Кабаков

За ініціативи кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського на інформаційній платформі Zoom 12 травня 2023 р. о 12.30 відбувся майстер-клас на тему «Розробка та впровадження системи менеджменту організацій».

До даного майстер-класу були залучені здобувачі ВО бакалаврського та магістерського рівня спеціальностей “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, “Публічне управління та адміністрування”, “Туризм”, “Харчові технології”, «Економіка», «Готельно-ресторанна справа».

Спікер заходу: Юрій Кабаков – Дійсний член міжнародної гільдії професіоналів з якості.

https://www.uaq.org.ua/docs/CV_Kabakov_ukr.pdf

Модератор майстер-класу – Шаповалова Інесса Вадимівна, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного управління та адміністрування.

Дійсний член міжнародної гільдії професіоналів з якості. Сертифікований аудитор з менеджменту якості та екологічного менеджменту. Сертифікований Головний консультант з систем менеджменту

Має сертифікат ISTO (International Standard Testing Organisation), з відзнакою, що підтверджує досконалі знання та розуміння МС ISO серії 9000, пройшов навчання в Німеччині. Експерт рівнів «Визнання досконалості» та «Прагнення до досконалості» EFQM, пройшов навчання в Бельгії. Має сертифікат менеджера, аудитора та консультанта з питань екології, виданий компанією IRIS (Німеччина).

Пройшов навчання в SGS за схемою сертифікації IRCA для систем управління безпекою та здоров’ям (МС OHSAS 18001).

Пройшов навчання з енергетичного менеджменту (МС ISO 50001) в рамках проектів BSI «Європейський підхід до енергоефективності, енергоменеджменту та енергоаудитів» та UNIDO для головних аудиторів «Впровадження систем енергоменеджменту у промисловості України».

Повноважний представник колективного члену українського ТК 189 «Системи управління якістю».

Член Робочої групи 3 Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС “Економічна співпраця, ЗВТ, транскордонне співробітництво”, керівника проектного напрямку «Розбудова ринкових компетентностей».

Приймав участь у ряді пріоритетних напрямах діяльності РГ3 УС ПГС.

Член Науково – методичної комісії з бізнесу, управління та права (підкомісія «Менеджмент») Міністерства освіти та науки України. Є одним з авторів стандартів вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” для бакалаврів, магістрів та докторів філософії.

Член громадської ради при Державній службі статистики України.

Член технічного комітету з акредитації «Сертифікація систем управління та персоналу» Національного агентства з акредитації України.

Член Організаційного комітету, керівник Експертної ради при Журі Міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді.

162 разів прочитано