Засідання студентського наукового клубу «Європейський Союз у 21 столітті» в Університеті Туган-Барановського

Запрошуємо здобувачів вищої освіти ДонНУЕТ 29 березня 2024 р. о 11:30 доєднатися до засідання студентського наукового клубу «Європейський Союз у 21 столітті». Тема зустрічі «Критерії та програми сертифікації сталого розвитку європейського готельного бізнесу».

Діяльність клубу започатковано в межах реалізації проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напрям Жан Моне), що фінансується Європейським Союзом.

Модератором засідання виступе професор кафедри економіки та туризму Університету Туган-Барановського Кожухова Тетяна Валеріївна.

Головною метою діяльності клубу є створення платформи для обміну знаннями між здобувачами вищої освіти та викладачами з найбільш актуальних питань у сфері європейської інтеграції, а також наукове консультування та наставництво студентів у питаннях, пов’язаних з європейською інтеграцією.

Засідання відбудеться у режимі онлайн на платформі Microsoft Teams

7 разів прочитано