Засідання кафедри фінансів, обліку та оподаткування Університету Туган-Барановського

26.02.2024 р. відбулося засідання кафедри фінансів, обліку та оподаткування, на якому обговорювалися результати опитування випускників освітніх програм «Місцеві фінанси» і «Організація обліку та оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти, відносно їх задоволеності рівнем практичної підготовки та траєкторією працевлаштування. Присутніми на засіданні були НПП кафедри та здобувачі ВО (Бендебері Ю.А. – представник органів студентського самоврядування ННІЕУА; Сіренко В.В. – здобувач ВО 1 року навчання, освітнього рівня “магістр”, заочної форми здобуття вищої освіти, освітньої програми “Організація обліку та оподаткування” , група ЗОО-23м; Онофрей Н.С. – здобувач ВО 1 року навчання, освітнього рівня “магістр”, денної форми здобуття вищої освіти, освітньої програми “Місцеві фінанси”, група ФІН-23м).

Із доповідями про результати анкетування виступили Кожухова Тетяна Валеріївна – гарант ОП «Організація обліку і оподаткування» та Нєізвєстна Олена Володимирівна – гарант ОП «Місцеві фінанси». Гарантами зазначених освітніх програм було представлено результати  опитування випускників, які виказали високу задоволеність освітніми програмами кафедри, на яких вони навчалися, їх особистою практичною підготовкою.

Пропозицій щодо вдосконалення освітніх програм від опитаних респондентів не надходило. Здобувачі ВО, які були присутні на засіданні, погодилися із відзначенням високого професійного рівня викладачів, які задіяні в реалізації вказаних освітніх програм та озвучили слова підтримки Університету в прагненні постійно підвищувати рівень якості освіти, в т.ч і через проведення опитування з метою виявлення думки головних стейкхолдерів та опрацювання їх пропозицій.

13 разів прочитано