Візит представників Університету Туган-Барановського до Європейського парламенту

У травні – червні 2024 року в межах реалізації проєктів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напрям Жан Моне), що фінансуються Європейським Союзом, відбувся візит представників Університету до Європейського парламенту. Під час візиту відбулось ознайомлення з європейською історією та інтеграцією в резиденціях Європарламенту в Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі.
1 разів прочитано