ВСТУП 2024. АСПІРАНТУРА: важлива інформація щодо вступу

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

До уваги вступників для здобуття освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» (PhD)!

Прийом на навчання до аспірантури в 2024 році регламентується Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n11, та Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, https://mon.gov.ua/…/poryadok-prijomu-dlya-zdobuttya….

Звертаємо вашу увагу на такі ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ в 2024 році:

Вступникам до аспірантури в 2024 році потрібно буде надати результати складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 році (докладна інформація про ЄВІ представлена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), за посиланням: https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-2/).

При цьому оцінка за складову ЄВІ «тест з іноземної мови» має бути не менше ніж 130 балів, а за складову «тест загальної навчальної компетентності» (ТЗНК) – не менше ніж 100 балів. Результати ЄВІ будуть автоматично внесені до карток вступників в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Наявність позитивного результату складання ЄВІ (не менше 130 балів), отриманого вступником у 2023 або 2024 роках, є умовою його допуску до інших вступних випробувань, які проводяться в закладі вищої освіти. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів з іноземної мови та спеціальності, а також результати інших форм вступних випробувань (у формі іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому.

Вступники, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2, звільняються від необхідності складати ЄВІ та іспит з іноземної мови в Університеті. Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал, інформація про міжнародний сертифікат також буде внесена до ЄДЕБО.

 

Передбачаються такі ОСНОВНІ ДАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ по прийому в аспірантуру:

  • реєстрацію вступників для участі в ЄВІ будуть здійснювати приймальні комісії закладів вищої освіти у період з 7 до 29 травня включно;
  • основна сесія вступних випробувань буде проходити у період 24 червня – 15 липня, для цього учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, до 17 червня отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування;
  • реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочнеться 1 серпня;
  • зарахування на навчання до аспірантури відбудеться:
  • за державним замовленням – не пізніше ніж 1 жовтня;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 31 жовтня.

8 разів прочитано