Вебінар «Інтеграція машинного перекладу та постредагування за допомогою програми memoQ»

Перекладацький процес у сучасному стані потребує від виконавця великої кількості компетенцій, знань і вмінь, щоб створювати в результаті роботи конкурентоспроможний і якісний продукт. До них входять, окрім власне знання мови, вміння працювати з різними типами файлів, які використовуються під час перекладу, володіння спеціальними технічними засобами, здатність виконувати низку перевірок, навички організації та керування проектами тощо.
Одним із таких засобів є програма MemoQ, з роботою і особливостями якої ознайомилися студенти спеціальності «Філологія» бакалаврського і магістерського рівнів навчання під час зустрічі з менеджером ТОВ «Світ Мов» Ганною Резік, яка відбулась 16 травня 2023 року.
Як зазначила спікерка, ключовими особливостями та функціями програми MemoQ є: можливість підключати кілька TM-баз перекладу; наявність термінологічного словника; створення корпусу документів в форматі «вихідний файл-переклад»; врахування переказів попередніх текстів, їх аналіз на предмет наявності збігів з новим, ще не перекладеним матеріалом; наявність модуля розширеної статистики для прогнозу часу роботи; інтеграція з існуючими інструментами, TMX і TTX сумісними; взаємодія з мережевою базою даних; можливість підключення різних модулів для автоматизації процесу перекладу; можливість пошуку окремих термінів не тільки в словнику, але і в перекладених документах, а також в онлайн базах термінів і словниках; підвищення швидкості та якості ручного перекладу.
Далі Ганна продемострувала алгоритм роботи з програмою. Переклад через систему MemoQ починається зі створення проєкту. Спочатку користувач вибирає документ для перекладу, потім вказує пам’ять перекладів і бази термінів. При створенні проєкту програма MemoQ імпортує вміст вихідних документів у свою робочу область з можливістю подальшого експорту перекладу в форматі вихідного документа. У процесі створення проєкту також можна створити нові пам’яті перекладів та бази термінів. При необхідності вміст і параметри створеного проєкту можна змінити.
Під час перекладу MemoQ здійснює автоматичний пошук по пам’яті перекладу і баз термінів, призначених для цього проєкту.
Втім, як було зазначено, MemoQ все ж потребує установки та зусиль перекладача з імпортування перекладацької пам’яті.

228 разів прочитано