Вебінар «Досвід використання спеціалізованих комп’ютерних програм для вирішення дизайнерських задач. Комп’ютерне моделювання в проєктуванні і дизайні закладів ресторанного господарства»

У межах вивчення навчальних дисциплін «Комп’ютерне моделювання в галузі» на магістерському рівні, «Проєктування закладів ресторанного господарства з основами CAD» на бакалаврському рівні та підготовки до виконання кваліфікаційних магістерських і бакалаврських робіт, 27 травня 2024 року було проведено вебінар «Досвід використання спеціалізованих комп’ютерних програм для вирішення дизайнерських задач. Комп’ютерне моделювання в проєктуванні і дизайні закладів ресторанного господарства». Захід пройшов за участі викладачів і здобувачів вищої освіти кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Криворізького державного педагогічного університету.

Спікерами виступили Юрій Коренець (ДонНУЕТ) і Олексій Пікущий (КДПУ), викладач дисциплін «Комп’ютерні технології в дизайні», «Художнє конструювання», «Декоративно-прикладне мистецтво».

Вебінар відвідали здобувачі вищої освіти старших курсів ДонНУЕТ, представники спеціальностей «Харчові технології» та «Готельно-ресторанна справа», та здобувачі вищої освіти із КДПУ, представники освітньої програми «Дизайн середовища».

Комп’ютерне моделювання є важливим інструментом для вирішення дизайнерських задач у різних галузях, включаючи архітектуру, дизайн інтер’єру та промисловий дизайн. Спеціалізовані комп’ютерні програми дозволяють дизайнерам та фахівцям відповідних сфер діяльності створювати віртуальні моделі, аналізувати їх характеристики, тестувати і вдосконалювати проєкти ще до їх реалізації.

Основними перевагами комп’ютерного моделювання в дизайні є:

  • економія часу і ресурсів;
  • можливість виявляти і виправляти помилки на ранніх стадіях проєктування;
  • створення високоточних деталізованих моделей;
  • спрощення комунікації з колегами і клієнтами завдяки візуалізації проєктів.

Матеріал вебінару викликав інтерес аудиторії та визначив перспективи для подальшої міжкафедральної співпраці.

Дякуємо завкафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну КДПУ Анні Ємельовій та нашому спікеру Олексію Пікущому за допомогу в організації і безпосередню участь у даному заході! Сподіваємося на подальше співробітництво!

2 разів прочитано