Відділ по роботі зі студентами – структурний підрозділ ДонНУЕТ, мета діяльності якого полягає у створенні умов для розвитку  особистості, формування здатностей творчо мислити й активно діяти, сприянні гармонійному розвитку студентів, допомозі в інтеграції їх до академічної спільноти, поширенні в студентському середовищі університетських традицій.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

stud_office@donnuet.edu.ua

Основними завданнями відділу по роботі зі студентами є:

  • допомога та участь в проведенні загальноуніверситетських заходів
  • дорадництво у створенні та діяльності студентських організацій
  • збір, аналіз та поширення інформації про студентські акції та ініціативи
  • координування зусиль щодо соціального захисту студентів
  • сприяння розвитку студентського самоврядування
  • організаційна підтримка студентських акцій
  • сприяння у працевлаштуванні
  • організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти
  • розробка та здійснення заходів організаційного і методичного характеру, що спрямовані на забезпечення ефективного функціонування й вдосконалення Системи менеджменту якості Університету