Відділ охорони праці – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, лікувально-профілактичних і природно-охоронних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріями в процесі праці та профілактичної роботи в сфері пожежної безпеки.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 406

office@donnuet.edu.ua

Основними завданнями відділу охорони праці є:

  • постійне вдосконалення організації роботи щодо створення здорових і безпечних умов навчання студентів і праці співробітників, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань
  • організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників та студентів
  • проведення аналізу стану та причин виробничого травматизму і професійних захворювань
  • здійснення постійного контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень, розділу «Охорона праці» колективного договору
  • інформування та надання роз’яснень працівникам Університету з питань охорони праці та пожежної безпеки
  • організація, планування і контроль виконання заходів щодо захисту студентів і працівників Університету від можливих пожеж