Відділ наукової роботи – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для планування, організації, контролю і координації наукової, науково-технічної діяльності в Університеті та впровадженні її результатів у навчальний процес і виробництво.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

nauka@donnuet.edu.ua

Основними завданнями відділу наукової роботи є:

  • планування напрямів наукової діяльності Університету
  • розробка та здійснення заходів організаційного та методичного характеру, що спрямовані на вдосконалення, модернізацію та оптимізацію наукового та науково-технічного процесу в Університеті
  • організація проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки й освіти, використання всіх можливостей для підвищення значимості наукової діяльності в університеті, як основи підготовки наукових і педагогічних кадрів
  • розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні й захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науковою інформацією, спільне опублікування наукових статей і монографій, проведення виставок тощо
  • підтримка студенської наукової діяльності
  • організація інформаційно-рекламної видавничої діяльності, висвітлення досягнень вчених Університету через засоби масової інформації;
  • здійснення від імені Університету зовнішньоекономічної діяльності, реалізація науково-технічної продукції за кордоном
  • організація розробки та контроль стану оформлення складових документального забезпечення наукового процесу: тематичних планів, звітів з науково-дослідної роботи кафедр, лабораторій та Університету, звітів з НДДКР тощо
  • розробка та здійснення заходів організаційного і методичного характеру, що спрямовані на забезпечення ефективного функціонування й вдосконалення  Системи менеджменту якості Університету