Відділ міжнародних зв’язків – структурний підрозділ ДонНУЕТ, який здійснює організаційне забезпечення міжнародної співпраці Університету з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, урядами інших країн, міжнародними організаціями та асоціаціями у галузі науки, освіти та культури

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

interlink@donnuet.edu.ua

Основними завданнями відділу міжнародних зв’язків є:

  • організація міжнародної діяльності Університету, розробка методів її здійснення, підготовка угод і інших документів з реалізації завдань Університету в сфері міжнародних зв’язків
  • організація співпраці із зарубіжними вищими навчальними закладами на основі двосторонніх і багатосторонніх угод та підвищення її ефективності
  • організація та розвиток навчальних та наукових зв’язків із університетами, дослідницькими центрами, відповідними національними та міжнародними організаціями, участь у міжнародних програмах і проектах
  • організація та координація діяльності Університету з підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства за спеціальностями Університету та підготовка до вступу у ВНЗ України, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав
  • надання разом з іншими підрозділами Університету послуг, пов’язаних із підготовкою іноземних громадян та осіб без громадянства
  • розробка та впровадження заходів для участі здобувачів вищої освіти та співробітників у програмах академічної мобільності, закордонного стажування та практики
  • надання інформації та консультативної підтримки співробітникам та здобувачам вищої освіти Університету щодо можливостей участі у міжнародних заходах Університету.