Відділ канцелярії та архіву – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для вдосконалення системи діловодства та впровадження єдиного порядку роботи з документами в Університеті.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 303

+ 38 (056) 409 – 77 – 97

+38 (068) 684 – 46 – 59

Діловод – Барченко О.В.

Архіваріус – Міщук В.Є.

office@donnuet.edu.ua

Основними завданнями відділу канцелярії та архіву є:

  • постійне удосконалення форм і методів роботи з документами
  • здійснення контролю за строками проходження і виконання, повнотою і відповідністю форм виконання документів чинним вимогам та резолюціям керівництва Університету
  • перевірка за дорученням ректорату стану організації діловодства в структурних підрозділах
  • сприяння набуттю знань і навиків з питань роботи з документами працівниками Університету, підвищенню кваліфікації працівників, відповідальних за діловодство в структурних підрозділах
  • забезпечення виготовлення, обліку, зберігання печаток, штампів, бланків організаційно-розпорядчих документів Університету і законності користування ними
  • управління вхідною та вихідною документацією Університету
  • організація розмноження та розсилки документів
  • реєстрація наказів з основної діяльності Університету
  • оформлення, реєстрація наказів та посвідчень про відрядження
  • розробка та здійснення заходів організаційного і методичного характеру, що спрямовані на забезпечення ефективного функціонування й вдосконалення Системи менеджменту якості Університету