Відділ інноваційних освітніх технологій – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для планування, організації, контролю і координації навчально-методичної, організаційно-методичної діяльності в Університеті та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

Керівник відділу – Літус Олена Євгенівна

iet@donnuet.edu.ua, litus@donnuet.edu.ua

Основними завданнями відділу інноваційних освітніх технологій є:

  • планування навчально-методичної, організаційно-методичної діяльності в Університеті та впровадження інноваційних форм та методів організації навчального процесу
  • організація розробки навчально-методичного забезпечення, організація підготовки та експертизи рукописів навчально-методичних матеріалів, їх моніторинг для забезпечення дисциплін за навчальними планами освітніх ступенів бакалавра, магістра та підвищення ефективності навчального процесу
  • проведення моніторингу виконання планів видань підручників, навчальних посібників та електронних підручників
  • методичне та організаційне керівництво роботою з питань управління якістю освітньої діяльності, впровадження системи управління якістю освітньої діяльності відповідно вимог стандарту з якості ISO 9001:2015
  • планування і організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічного персоналу і науково-педагогічного персоналу
  • забезпечення роботи Навчально-методичної ради Університету
  • організація підготовки та проведення науково-методичних конференцій, семінарів і тренінгів з впровадження інноваційних технологій навчання та організації навчального процесу