Відділ інформаційно-організаційної роботи – структурний підрозділ ДонНУЕТ, метою діяльності якого є забезпечення організаційної, технічної, технологічної, комунікаційної підтримки створення, перерозподілу, поширення інформаційних ресурсів для забезпечення ефективного функціонування Університету

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 309 a

systems@donnuet.edu.ua

Основними завданнями відділу інформаційно-організаційної роботи є:

  • участь у монтажі, оперативному ремонті та пусконалагоджувальних випробуваннях ЕОМ
  • виконання робіт із забезпечення технічного обслуговування ЕОМ та комплектуючого її обладнання
  • проведення всіх видів профілактичного технічного обслуговування ЕОМ і комплектуючого обладнання згідно з затвердженими графіками і планами
  • участь у проведенні всіх видів профілактичного технічного обслуговування і ремонту ЕОМ
  • здійснення збирання, узагальнення та аналіз даних щодо технічного стану ЕОМ
  • проведення робіт з підвищення надійності ЕОМ
  • участь у розробці замовлень на всі види матеріально-технічного забезпечення
  • контроль за зберіганням і витрачанням матеріальних засобів