Відділ доуніверситетської підготовки – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для організації підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу в заклади вищої освіти.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

e-mail: interlink@donnuet.edu.ua

Основними завданнями відділу доуніверситетської підготовки є:

  • організація та підготовка супровідних документів для навчання іноземних громадян та осіб без громадянства
  • надання допомоги в організації оформлення та видачі запрошень на навчання іноземним громадянам та особам без громадянства з використанням ресурсу «Електронного журналу обліку запрошень на навчання в Україні, що видаються українськими ЗВО іноземцям» Українського державного центру міжнародної освіти, довідок про навчання тощо
  • здійснення роботи із забезпечення паспортного та візового режиму іноземних громадян та осіб без громадянства
  • здійснення організаційних процесів, пов’язаних з підготовкою іноземних громадян до вступу в заклади вищої освіти