Центр зв’язків з громадськістю та профорієнтації – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для планування, організації та реалізації публічної діяльності Університету.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 504/1

pr@donnuet.edu.ua

Основними завданнями центру зв’язків з громадськістю та профорієнтації є:

реалізація іміджевих заходів Університету

розвиток бренду Університету, розробка рекламно-іміджевої продукції та профорієнтаційних видань

розвиток Асоціації випускників ДонНУЕТ

організація та проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей представників ЗМІ з адміністрацією Університету

інформаційний супровід наукових, освітніх та культурних заходів, які відбуваються в Університеті

висвітлення інформації про функціонування Університету на сайті та соціальних мережах

забезпечення ефективної роботи офіційного сайту та університетських ЗМІ

організація загальноуніверситетських заходів, зокрема, Дня відкритих дверей Університету, адаптаційного тижня,  випускних балів, Speaking Club, зустрічей із політичними, культурними, науковими та бізнесовими діячами України та світу тощо

організація проведення університетських та міських культурно-мистецьких, спортивних та волонтерських заходів

організація стійкої взаємодії з цільовими аудиторіями, що формують внутрішнє і зовнішнє середовище Університету (профорієнтаційна діяльність)

забезпечення функціонування освітньо-наукової платформи Pure Genius

організація надання послуг з підвищення кваліфікації

організація реалізації сертифікатних та тренінгових програм

організація виготовлення дублікатів документів про вищу освіту