Студентське самоврядування є гарантованим державою правом осіб, які навчаються, самостійно або через представницькі органи, вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

Самоврядування в Університеті діє на основі принципів законності, демократичності, гласності, виборності та добровільності та забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні Університетом. Порядок створення і функціонування студентського самоврядування регламентує Положення про студентське самоврядування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, схвалене студентською конференцією Університету.

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації  студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Студентське самоврядування ДонНУЕТ

Посада П.І.П. Електронна пошта Інстаграм
Голова студентського самоврядування ДонНУЕТ Гугунава Леван Бадрійович, ГРС-19 gugunava_lb@donnuet.edu.ua @___levan____
Секретар голови студентського самоврядування ДонНУЕТ Папіян Карина Ренатівна, ПТБД-21м papiyan@donnuet.edu.ua
Голова студентського самоврядування ННІЕУА Сарапіна Марія Іванівна, МК-19 sarapina_mi@donnuet.edu.ua @maria.sarapina
Інформаційний сектор ННІЕУА Ільєнков Михайло Сергійович, МК-18

Крижовська Вікторія Юріївна, МК-19

Богун Олександр Романович,   МН-18

ilienkov@donnuet.edu.ua

krizhovska_vv@donnuet.edu.ua

bogun@donnuet.edu.ua

@mi1romanov

@vkryzhovska

@oleksandr.bohun

Культурно-масовий сектор ННІЕУА Команчук Марія Артурівна, МК-19

Тарасова Анастасія Владиславівна, МК-19

komanchuk_ma@donnuet.edu.ua

tarasova_av@donnuet.edu.ua

@mari_mar.i

@_ananasik_prosto

Спортивний сектор ННІЕУА Шкреба Дмитро Константинович, МК-20 shkreba_dk@donnuet.edu.ua @dmitriy.com.ua
Голова студентського самоврядування ННІРГБТ Войтко Катерина Олександрівна, ГРС-18 voitko@donnuet.edu.ua @vk_s.shaw
Секретар голови  студентського самоврядування ННІРГБТ Папіян Карина Ренатівна, ПТБД-17 papiyan@donnuet.edu.ua @karina.papiyan
Інформаційний сектор ННІРГБТ Коваленко Дар’я Олександрівна, ТУР-21м

Сокуренко Світлана Юріївна,ГРС-21м

Миснік Яна Сергіївна, ГРС-18

kovalenko_d@donnuet.edu.ua

sokurenko@donnuet.edu.ua

misnik_ys@donnuet.edu.ua

@zhivotvoryaschiy

@toriis.mua

@dizzelf

Культурно-масовий сектор ННІРГБТ Давиденко Анжеліка Миколаївна, ТУР-19

Мастабай Назар Сергійович ГРС-18

davidenko_am@donnuet.edu.ua

mastabai@donnuet.edu.ua

@ikona_zakona

@mastabay.n

Спортивний сектор ННІРГБТ Фролов Микита Сергійович, ХТ-20 frolov_ms@donnuet.edu.ua @nikitafrolov777