26 листопада 2018 року в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського кафедрою економіки було проведено економічну гру на тему «Homo economicus», в якій взяли участь здобувачі вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (групи ЕК-17 та ЕК-18с). За допомогою економічної гри здобувачі вищої освіти визначили наскільки вони є «економічними», сформували уявлення і розуміння концепції «Homo economicus», розвинули лідерські навички та навички колективної взаємодії.

У перекладі з латинської «Homo economicus» – це «людина економічна» або «людина раціональна», тобто людина яка при прийнятті рішень керується принципом максимізації прибутку або отриманих вигід, а також є самостійною у прийнятті рішень (рішення приймаються на основі власних переконань та досвіду), егоїстичною (діяльність спрямовано на задоволення власних інтересів), раціональною (порівняння декількох варіантів та вибір найменш витратного), інформованою (усвідомлення власних потреб та знання про засоби їх задоволення).