Редакційно-видавничий підрозділ – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для корегування, редагування і контролю за якістю друкованих видань Університету; забезпечення освітнього процесу навчально-методичними розробками.

Адреса: вул. Трамвайна, 16,

Редактор підрозділу – Акіндєєв Д.В.

druk@donnuet.edu.ua

Основні завдання редакційно-видавничого підрозділу:

  • бере участь у формуванні тематичних планів випуску літератури, визначенні тем видань, доборі авторів, упорядників, рецензентів тощо
  • редагує прийнятий до видання рукопис, редакторською майстерністю сприяє підвищенню його літературного рівня
  • проводить попередню роботу з авторами щодо створення авторського оригіналу, надає допомогу у визначенні композиції видання (розміщення частин, розділів; підготовлення апарату книги: передмови, бібліографічних довідок, іменних та предметних покажчиків, коментарів тощо), погоджує доповнення, скорочення
  • забезпечує відповідність структури змісту видання, видавничого оригіналу чинним нормативним документам
  • готує і редагує рекламні матеріали на видання, оформляє знаки охорони авторського права, перевіряє правильність бібліотечних індексів
  • контролює якість звіреного й вичитаного видавничого оригіналу (навчально-методичної літератури), візує рукопис до складання, верстку – до друкування, сигнальні примірники – до випуску у світ
  • здійснює розсилку обов’язкового примірника науково-методичної літератури, що вийшла друком, відповідно до списку обов’язкової розсилки
  • подає до бухгалтерської служби проекти договорів на виконання поліграфічних видань
  • бере участь у конференціях, семінарах, виставках-ярмарках, презентаціях, виробничих нарадах працівників видавництва