Приймальна комісія – робочий орган ДонНУЕТ, який забезпечує організацію та проведення прийому вступників на навчання до Університету. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 310

+ 38 (068) 222 – 60 – 54

Відповідальний секретар Приймальної комісії – Коренець Юрій Миколайович

priyom@donnuet.edu.ua