Приймальна комісія – робочий орган ДонНУЕТ, який забезпечує організацію та проведення прийому вступників на навчання до Університету. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 310

+ 38 (068) 222 – 60 – 54

Відповідальний секретар Приймальної комісії – Коренець Юрій Миколайович

priyom@donnuet.edu.ua

 • Чернега О.Б.  голова Приймальної комісії, в.о. ректора ДонНУЕТ, доктор економічних наук, професор
 • Никифоров Р.П.  заступник голови Приймальної комісії, перший проректор ДонНУЕТ, кандидат технічних наук, доцент
 • Коренець Ю.М.  відповідальний секретар Приймальної комісії

Основні завдання і функції приймальної комісії:

 • забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Університету
 • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі або у вступних випробуваннях
 • подає до ЄДЕБО (далі – Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі
 • координує діяльність усіх структурних підрозділів Університету щодо підготовки та проведення конкурсного відбору
 • організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників
 • організовує та контролює діяльність всіх служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії
 • забезпечує оприлюднення на веб-сайті Університету Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством
 • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування