Первинна профспілкова організація– добровільна неприбуткова громадська організація, галузева спілка, що об’єднує співробітників та студентів Університету, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання)

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 504

+ 38 (050) 990 – 67 – 14

Голова ППО – Роминуха А.Л.

profspilka@donnuet.edu.ua

Загальну організацію та координацію роботи Первинної профспілкової організації  здійснює профспілковий комітет у складі:

 • Гудзь Ю. Ф. – профорг навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування
 • Демчук К.Ю. – голова профспілки студентів
 • Клименко А.В. – профорг навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Основними завданнями Первинної профспілкової організації є:

 • участь у колективних переговорах щодо укладання колективного договору від імені працівників Університету та керівництва Університету. Здійснення контролю за його виконанням у порядку, встановленому законодавством
 • участь в розв’язанні індивідуальних та колективних трудових спорів
 • контроль за виконанням Угоди на проведення заходів з охорони праці в Університеті
 • вивчення умов праці, дотримання техніки безпеки
 • робота з роз’яснення житлового законодавства; влаштування дітей співробітників в дитячі дошкільні установи
 • контроль за дотриманням порядку та умов видачі путівок на відпочинок; організація літнього відпочинку у оздоровчо-спортивному таборі «Сонячний» та базі відпочинку «Лісова»
 • аналіз тимчасової непрацездатності
 • надання допомоги в організації та проведенні корпоративних заходів
 • створення системи інформування членів Профспілки; доведення до членів Профспілки інформації про роботу центральних органів Профспілки та прийняті ними рішення з усіх основних напрямів діяльності
 • участь у підготовці та проведенні масових акцій; навчання активу, рядових членів Профспілки