НДЛ «Сучасні проблеми маркетингу»

Науковий керівник
Барабанова В.В., к.е.н., доцент
E-mail: barabanova@donnuet.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія “Сучасні проблеми маркетингу” створена у 2015 році на базі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування  Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення теоретичних та прикладних маркетингових досліджень, спрямованих на обґрунтування та розробку інноваційних інструментів маркетингу, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • наукове обґрунтування інноваційних інструментів маркетингу
  • проведення маркетингових досліджень, визначення ринкових загроз і можливостей, аудит роздрібної торгівлі
  • дослідження  специфіки маркетингу туристичних послуг
  • адаптація зарубіжного досвіду управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища
  • впровадження рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності продукції

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0115U005051 “Механізм та напрямки розвитку сучасного маркетингу в умовах нестабільності зовнішнього середовища” (2015 – 2017 рр.)

0118U100276 “Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону” (2015 – 2019 рр.)

0118U100488 “Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах нестабільного зовнішнього середовища” (2019 – 2020 рр.).

0120U101462 “Ефективні механізми управління інноваційним маркетингом в умовах нестабільності зовнішнього середовища” (2020 – 2022 рр.).