НДЛ «Сучасні проблеми геоекономіки та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України»

Науковий керівник
Кожухова Т.В., д.е.н., доцент
E-mail: interlink@donnuet.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія «Сучасні проблеми геоекономіки та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України» створена у 2015 році на базі кафедри міжнародної економіки та туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. З 2019 р. наукова лабораторії діє на базі кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на оцінку закономірностей та тенденцій трансформації геополітичних суб’єктів світового господарства в умовах глобальної нестабільності,  обґрунтування напрямів удосконалення стратегії розвитку національної економіки,   впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • стан, особливості та наслідки глобалізації економіки та міжнародного інноваційного процесу
  • середовище формування стратегій розвитку інтеграційних об’єднань, держав, підприємств та організацій
  • фактори та стратегії забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів мікро, мезо- та макрорівнів в умовах глобалізації
  • глобальна конкуренція та конкурентні стратегії країн в умовах глобалізації
  • розвиток глобальної транспортної інфраструктури
  • інтеграційний та конфліктогенний потенціал розвитку глобальної економіки
  • стан, інструменти та методи вирішення глобальних проблем сучасності
  • кон’юнктура глобальних ринків товарів та послуг.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0116U007178 «Імперативи та ключові детермінанти формування сталої конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України і умовах інтеграції до ЄС» (2016 – 2017 рр.)

0117U004050 «Участь України в міжнародному економічному співробітництві» (2017 – 2019 рр.)

0121U110138 « Україна в системі міжнародних інтеграційних процесів» (2021 – 2022 рр.)

У рамках діяльності лабораторії захищено  кандидатські дисертації:

Басем Ф.А. Абудавуд. Тема роботи «Міжнародні інтеграційні процеси в країнах Йорданського басейну», спеціальність 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 2017 р.

Гхаіт Сарі Омар Сулайман. Тема роботи «Соціальні фактори економічного розвитку країн Євро-середземноморського партнерства в умовах глобалізації», спеціальність 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 2017 р.