НДЛ «Перспективні конструкційні матеріали та обладнання»

Науковий керівник
Омельченко О.В., к.т.н., доцент
E-mail: Оmelchenko@donnuet.edu.ua

Наукова-дослідна лабораторія «Перспективні конструкційні матеріали та обладнання» створена у 2017 році на базі кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на виявлення впливу інтенсивної пластичної деформації на структурну релаксацію в полімерних матеріалах різної архітектури, обґрунтування ефективності процесів механічного омолодження полімерних стекол, що відбуваються за високих температур деформації, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • обґрунтування наукових основ одержання металів
  • застосування прогресивних видів конструкційних матеріалів
  • виявлення властивостей матеріалів та технології конструкційних матеріалів
  • інтенсивна пластична деформація в полімерних матеріалах
  • механічне омолодження полімерних стекол на основі формування тривалого часу пластичностi
  • багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах
  • сучасні тенденції розвитку матеріалознавства
  • нові конструкційні матеріали та галузі їх використання.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0116U002176 «Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском» (2016 – 2018 рр.).

0121U109320 «Автоматизація технологічних процесів у харчовій промисловості» (2021 – 2023 рр.).

У рамках діяльності лабораторії захищено кандидатську дисертацію:

Шеїна А.В. Тема роботи: «Наукове обґрунтування параметрів різання рослинної сировини та удосконалення конструкції овочерізального обладнання», спеціальність 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.