НДЛ «Методологія фінансового та управлінського обліку»

Науковий керівник
Шевченко Л.Я., доцент, к.е.н.
E-mail: shevchenko@donnuet.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія «Методологія фінансового та управлінського обліку» створена у 2015 році на базі кафедри обліку та аудиту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на розвиток методології фінансового та управлінського обліку суб’єктів економічної діяльності, обґрунтування напрямів удосконалення теоретичних та практичних аспектів фінансового і управлінського обліку, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • облік винагород працівникам
  • облік природного капіталу у умовах використання міжнародних стандартів фінансової звітності
  • особливості фінансового обліку
  • особливості управлінського обліку
  • застосування МСФЗ в Україні

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0118U001371 «Сучасні аспекти та методологія інтегрованого обліку в Україні» (2017 – 2022 рр.)

У рамках діяльності лабораторії захищено кандидатську дисертацію:

Штик Ю.В. Тема роботи «Бухгалтерський облік винагород працівникам торговельно-виробничих підприємств», спеціальність 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», 2016 р.