НДЛ «Інтелектуалізація діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства»

Науковий керівник

Лохман Н.В., д.е.н., доцент

E-mail: lokhman@donnuet.edu.ua

Наукова-дослідна  лабораторія «Інтелектуалізація діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства» створена у 2020 році на базі кафедри економіки та бізнесу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на визначення ключових напрямів інтелектуалізації діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства України в умовах невизначеності; обґрунтування нового механізму соціального розвитку, заснованого на збалансованості творчої свободи особистості, підприємницької свободи, соціальної справедливості та конкурентоспроможності; визначення напрямів розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства і рішення нестандартних завдань, що вимагають не штучного, а природного інтелекту; впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • соціально-економічне значення готельно-ресторанного господарства в економічній системі України;
  • сучасні підходи до управління інтелектуалізаційною діяльністю підприємств готельно-ресторанного господарства;
  • обґрунтування залежності економічних результатів від інтелектуалізації діяльності підприємства;
  • формування моделі управління інтелектуалізацією діяльності підприємств готельно-ресторанного господарствав, спрямованою на підвищення рівня інтелектуалізації діяльності.
  • формування стратегій управління інтелектуалізацією діяльності торговельних підприємств, основою яких служить сучасний інструментарій багатомірної класифікації факторів, що впливають на діяльність підприємств готельно-ресторанного господарства;
  • інноваційний розвиток підприємств готельно-ресторанного господарства в умовах інтелектуалізації діяльності.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0121U108934 «Оцінка розвитку підприємницької діяльності в Україні» (2021-2023 рр.)