НДЛ “Інноваційний розвиток підприємств готельно-ресторанного господарства”

Науковий керівник
Лохман Н.В., д.е.н., доцент
E-mail: lokhman@donnuet.edu.ua

Наукова-дослідна лабораторія “Інноваційний розвиток підприємств готельно-ресторанного господарства” створена у 2020 році на базі кафедри економіки та бізнесу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на визначення ключових напрямів інноваційного розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства України в умовах невизначеності; обґрунтування детермінантів інноваційного розвитку суспільства, галузі, підприємств; моделювання та прогнозування розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства; впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • соціально-економічне значення готельно-ресторанного господарства в економічній системі України
  • формування стратегії інноваційного розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства
  • сучасні підходи до управління інноваційним розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства
  • формування та використання інноваційного потенціалу готельно-ресторанного господарства
  • моделювання інноваційного розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства
  • логістична інфраструктура як чинник інноваційного розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства
  • інтелектуалізація діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства як умова інноваційного розвитку.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою: 

0120U101659 «Розвиток економічних систем в умовах нестабільності» (2020-2023 рр.)