НДЛ «Інформаційно-математичні методи для моделювання економічних і технологічних процесів»

Науковий керівник
Бондаренко О.О., к.е.н
E-mail: bondarenko_oo@donnuet.edu.ua

Наукова-дослідна лабораторія «Інформаційно-математичні методи для моделювання економічних і технологічних процесів» була створена у 2015 році на базі кафедри вищої математики та інформаційних систем Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. З 2019 р. наукова-дослідна  лабораторії діє на базі кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання.

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на  застосування інформаційно-математичних методів для моделювання економічних і технологічних процесів на базі нових інформаційних технологій, які застосовують “дружній” інтерфейс роботи користувача з використанням персональних комп’ютерів і телекомунікаційних засобів,   впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • методологія математико-статистичних досліджень прогнозування і оптимізації технологічних процесів
  • інтерактивне моделювання економічної діяльності підприємства
  • дослідження соціально-економічних систем методами багатовимірного статистичного аналізу
  • дослідження інноваційних факторів розвитку економіки

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

011U005057 “Розробка концептуальної моделі створення навчальної літератури нового покоління для студентів ОКР “Бакалавр” з дисципліни “Математика для економістів” (2015 – 2017 рр).

0119U103047 “Розробка сучасних методів контролю, діагностики й оцінювання освітньої діяльності на прикладі дисциплін математичного циклу” (2019 – 2022 рр.)