Експериментальна лабораторія  «Формування валідативних компетентностей студентів закладів вищої освіти у процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов»

Науковий керівник
Остапенко С. А., к.п.н., доцент
E-mail: ostapenko@donnuet.edu.ua

Експериментальна лабораторія  «Формування валідативних компетентностей студентів закладів вищої освіти  у процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов» створена у 2016 році на базі кафедри іноземних мов Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. З 2019 р. наукова лабораторії діє на базі кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін.

Метою діяльності лабораторії є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка дієвості технологій формування валідативних компетентностей студентів ЗВО у процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • теоретико-методологічні засади формування дидактичної компетентності студентів ЗВО
  • розвиток полікультурної компетенції студентів в умовах профільного навчання іноземної мови
  • дидактичні умови формування соціальної компетентності студентів ЗВО у процесі самостійної навчальної діяльності
  • технологій формування валідативних компетентностей студентів вишів в процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов
  • формування предметних компетентностей студентів у процесі самостійної навчальної діяльності.

 

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0115U005056 «Розроблення науково-теоретичної та ресурсно-практичної бази навчання іноземних мов» (2015-2018 рр.)

0119U101876 «Теоретико-методологічні засади формування компетентністно-орієнтованого дидактичного середовища в умовах ЗВО» (2019–2021 рр.)

0121U109224 «Мовностилістичні засади перекладу різних жанрів» (2021–2024 рр.)

У рамках діяльності лабораторії захищено кандидатську дисертацію: Бондаревська О. М. Тема роботи: «Формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності у процесі вивчення гуманітарних дисциплін», спеціальність 13.00.09 – теорія навчання, 2019 р.