НДЛ «Формування компетентностей суб’єктів публічного адміністрування»

Науковий керівник

Приймак Н.С.,  д.е.н.,  доцент.

E-mail: priymak@donnuet.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія «Формування компетентностей суб’єктів публічного адміністрування» створена у 2016 році на базі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення теоретичних та прикладних досліджень в галузі публічного адміністрування та управління у частині формування компетентностей суб’єктів публічного адміністрування, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • напрями змін державного управління в Україні в сучасних умовах
  • стратегії формування компетентностей суб’єктів публічного адміністрування у майбутніх державних службовців
  • зарубіжний досвід у сфері державної служби та розробка системи протистояння корупції в Україні
  • лідерство в публічному управлінні
  • становлення та роль політико-управлінської еліти в публічному управлінні
  • роль освіти у становленні публічного управління та формуванні публічних цінностей в Україні
  • ефективність публічного управління в умовах пошуку нової геополітичної ідентичності України.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0120U101528 «Ефективні моделі соціального партнерства для забезпечення сталого розвитку: держава, освіта, бізнес» (2020 – 2022 рр.)