НДЛ «Обліково-аналітичні дослідження в економіці»

Науковий керівник
Нєізвєстна О.В., к.е.н., доцент
E-mail: nieizviestna@donnuet.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія «Обліково-аналітичні дослідження в економіці»  створена у 2015 році на базі кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. З 2022 р. лабораторія працює на базі кафедри фінансів, обліку та оподаткування.

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень та розробка наукових підходів до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро- та мікрорівнях; розробка методичних рекомендацій, зокрема в сфері бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; розробка нових сучасних економіко-математичних методів аналізу фінансово-економічних проблем спрямованих на оцінку розвитку фінансових послуг в умовах європейської інтеграції, дослідження закономірностей та тенденцій фінансово-економічного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності в умовах глобальної нестабільності та впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

 • розвиток ринків фінансових послуг в умовах євроінтеграційних процесів
 • аналіз бюджетної і податкової політики України
 • реформування системи пенсійного забезпечення в Україні
 • розробка фінансових стратегій недержавного пенсійного забезпечення суб’єктами підприємницької діяльності на ринку фінансових послуг
 • дослідження актуальних проблем інвестиційної та дивідендної політики корпорацій в Україні
 • дослідження розвитку страхових послуг в сучасному нестабільному середовищі
 • адаптація функціонування страхового ринку в Україні до вимог SOLVENCY II
 • аналіз та моделювання соціально-економічних процесів
 • використання математичних методів та моделей в дослідженні фінансово-економічних процесів
 • формування організаційно-методичного забезпечення управління капіталізацією українських банків
 • розробка державних механізмів та інструментів із протидії відмивання фінансів в офшорних зонах та фінансування сепаратизму
 • моделювання стратегій розвитку фінансового потенціалу підприємств
 • аналітична оцінка кредитоспроможності небанківських фінансових установ
 • формування конкурентних стратегії підприємств в умовах європейської інтеграції
 • дослідження інституцій фінансового ринку

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0116U002177 «Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи» (2016 – 2017 рр.)

0118U003859 Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової  системи України на основі  інноваційно-інвестиційних стратегій (2018 – 2020 рр.)