НДЛ «Філософсько-правові аспекти юридичних гарантій у професійній та освітній діяльності»

Науковий керівник
Шульженко І.В., к.ю.н., доцент
E-mail: shulzhenko@donnuet.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія «Філософсько-правові аспекти юридичних гарантій у професійній та освітній діяльності» створена у 2015 році на базі кафедри гуманітарних і правових дисциплін Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, з 2019 року діє на базі кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін.

Метою діяльності лабораторії є дослідження філософських і загальнонаукових компонентів науково-педагогічної діяльності, а також визначення правових прийомів та засобів забезпечення науково-педагогічної діяльності в Україні в сучасних соціально-економічних умовах.

Основні напрями досліджень:

  • соціально-філософські аспекти аналізу особливостей сучасної науково-педагогічної діяльності в системі освіти
  • феномен креативності в сучасній освітній парадигмі
  • креативність як складова наукових працівників
  • політтехнології як креативні засоби впливу на політичне життя суспільства
  • правове регулювання укладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками
  • зміна умов трудового договору з науково-педагогічними працівниками
  • особливості припинення трудового договору з науково-педагогічними працівниками.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0115U005061 «Філософсько-правові аспекти науково-педагогічної діяльності» (2015 – 2018)

0118U006406 «Креативні складові сучасної історичної ситуації» (2018 – 2020 рр.)

У рамках діяльності лабораторії захищено кандидатську дисертацію: Ніколенко К.В. Тема роботи: «Креативність як чинник соціальних змін», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 2017 р.