НДЛ «Економіка розвитку»

Науковий керівник

Федотова Т.А., к.е.н., доцент

E-mail: fedotova@donnuet.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія «Економіка розвитку»  створена у 2015 році на базі кафедри економічної теорії Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. З 2023 р. наукова лабораторії діє на базі кафедри економіки та туризму.

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень в галузі економіки, спрямованих на ідентифікацію передумов та факторів прогресивного розвитку складних соціально-економічних систем, обґрунтування та розробку нових методів, форм та підходів щодо забезпечення економічного зростання та розвитку країн в умовах глобалізації, впровадження результатів досліджень у практику діяльності підприємств та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • дослідження природних та соціально-економічних передумов прогресивного розвитку країн
  • фактори економічного розвитку та зростання країн в умовах глобалізації
  • вивчення досвіду економічного розвитку розвинених країн, аналіз найкращих практик та механізмів їх реалізації
  • ефективні механізми регулювання національних економік
  • напрями підвищення національної конкурентоспроможності
  • стратегії сталого розвитку країн.

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0115U005060 «Національний економічний розвиток: концепція, механізм, ресурсне забезпечення» (2015-2017 рр.)